Hizmetlerimiz

C SalesWatchDistribution

CONTEXT’in SalesWatch Distribution hizmeti, Bilişim Teknolojileri sektöründe panelimize üye olan panelistlerimizden topladığımız  verilerden oluşan ve BT sektörünü 360 derece ölçtüğümüz hizmettir. İstisnasız ve rakipsiz olarak Dünya’nın en geniş kapsamlı Distribütör Panel verilerini müşterimize sunmaktayız. Bu hizmetin içinde Distribütörden Kanal’a satılan ürünlerin satış adetleri, ciroları ve ASPs (Average Selling Price / Ortalama Satış Fiyatı) bulunmaktadır. Tüm bu bilgiler ülke, kanal, üretici (vendor), ürün kategorileri ve SKU (Stock Keeping Unit / Stok Tutma Birimi) bazında verilmektedir.

SWD (SalesWatch Distribution) esnek ve özelleştirilebilir panel yapısıyla makro ve mikro düzeyde, hızlı ve kolay bir erişime sahiptir. Ulaşılan verilerin çıktısını alarak gerek grafik gerekse de verisel sunumlar hazırlamak da çok kolaydır.

Bu bilgiler üreticilerin pazarlama departmanları, ürün planlama departmanları, satış ve iş planlama ekipleri tarafından kullanılmaktadır. Diğer yandan Türkiye pazarına yeni giriş yapacak BT üreticilerinin de çokça tercih ettiği bir hizmettir.


C PriceIT CONTEXT’in PriceIT hizmeti, piyasa fiyatlandırılması, BT endüstrisi maliyet karşılaştırması konularında müşterilerimize rehberlik etmektedir.Bu hizmet, özellikle kurumsal alıcılar ve satıcıların ekipleri tarafından, iç denetim ekipleri, devlet istatistik dairleri tarafından kullanılmaktadır. Bu hizmetle, müşterilerimiz ürünleri detaylı bir şekilde maliyet ve fiyat değişikliklerinin analizlerini görebilmektedirler.

Bu hizmet aşağıdaki teknoloji sektörlerini kapsamaktadır;
Computer Systems: Desktops, Notebooks, Netbooks, x86 Servers, Tablet PCs, Workstations

Imaging Systems: Inkjet Printers & All In One, Laser Printers & Multi Function, Dot Matrix Printers, Inkjet Consumables, Laser Consumables, LCD Monitors, Projectors

Storage Systems: Network Attached Storage, SAN Disk Systems, SAN Switches and Directors, Tape Libraries, Tape Autoloaders, Tape Drives, Tape Media

Components: Internal Hard Disk Drives: Internal Solid State Drives, Processors, Motherboards, Random Access Memory, Storage Controllers, Host Bus Adapters, Graphic cards

CONTEXT PriceIT hizmeti şimdilik Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Polanya ülkelerini kapsamaktadır.


C MarketWatchCONTEXT’in MarketWatch, B2B ve Retail Panellerinden toplanıp üreticilerin (vendor’ların) direkt satışlarının yer aldığı hizmettir. CONTEXT MarketWatch, 5 ayrı Kanal’ın sonuçlarını vermektedir: Corporate Reseller (Kurumsal Bayi), SMB Reseller (Yaygın Kanal), Multiple Retailer (Perakende Kanalı), Telco (Telekom) and Direct (Direkt Satışlar). Ayrıntılı raporlamalarda tüm Kanal’lar için ayrı ayrı, müşterilerimizin ihtiyacı olan, fiyatlandırma, ürün çeşitliliği ve ürünlerin rekabetçi konumlandırmaları yer almaktadır.

MarketWatch hizmeti diğer hizmetlerden farklı olarak tutarlı veri bilgilerini bütün bilişim pazarı için araştırır. Kanal’larda yapılan tüm son kullanıcı satışları, kanal satışları ve direkt satışlarını içererek eşsiz bir bilgi sunar.


C ChannelWatch

CONTEXT ChannelWatch, CONTEXT’in bağlı bulunduğu tüm ülkelerde her yıl yapılan ve bilişim sektöründe bayilerin alışkanlıklarını, düşüncelerini, davranışlarını çok detaylı bir şekilde toplayan ankettir. CONTEXT genelinde 2014 yılında 6.800 bilişim sektörü çalışanı ChannelWatch anketine katılmıştır. Türkiye’de 1300’den fazla katılımcı ile en yüksek katılıma sahip ülke olmuştur.

CONTEXT’in anket yaptığı başlıca ülkeler;
Avrupa: Germany, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Avusturya
Orta ve Doğu Avrupa: Polonya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Slovakya, Slovenya, Macaristan
Orta Doğu ve Afrika: Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri

Anket, iş birliği yaptığımız Distribütör Paneli üyeleri, TÜBİSAD ve yerel basının katkılarıyla kanala sunulmaktadır. Online olarak sunulan ChannelWatch anketine katılan katılımcıların şahsi bilgileri gizli tutulmak koşulu ile anket sonucu toplu olarak katılımcılar ve destekçilerle paylaşılmaktadır.

Anket katılımcıları anketi doldurarak bir yandan düşüncelerini distribütör ve üreticilere aktarırken diğer yandan ‘Yılın Distribütörü’,, ‘Yılın Üreticisi’ gibi kategorilerde seçimler yapmaktadır.