Monthly Archives: Aralık 2017

Batı Avrupa’da Sunucu RAM güncelleme ciroları hala yükselen ortalama satış fiyatının etkisi altında

Kurumsal Araştırma Güncellemesi

Batı Avrupa’da sunucu RAM güncelleme ciroları hala yükselen ortalama satış fiyatının etkisi altında

30 Kasım 2017 (Londra, Birleşik Krallık): Lider Avrupa IT pazar analizi şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan verilere göre, Doğu Avrupa’da dağıtım kanalının kurumsal müşterilerine satışını yaptığı rastgele erişimli hafıza (RAM) güncelleme ürünlerinin toplam cirosu Ekim 2017’de yıldan yıla %28.1 artış gösterdi. Bu artışa yıldan yıla artan ortalama satış fiyatları gibi bir dizi trend neden oldu. Öte yandan tüm sunucu RAM bileşenlerinin birim satışları tedarik kanalında devam eden ürün sıkıntısı ve daha yüksek kapasiteli çift seviyeli hafıza birimlerine (DIMM) süregelen yönelmenin etkisiyle %25.9 düştü.

Yıldan yıla karşılaştırma GB başına RAM fiyatındaki değişimin önemsiz olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan 128GB çift seviyeli hafıza birimlerinin (DIMM) önemi hızla düştü ve şimdilerde GB başına fiyatı 64GB DIMM’lerin biraz üzerinde seyrediyor. Öte yandan daha küçük RAM-DIMM’lerin ortalama satış fiyatları yükseldi ve 16GB ve 32GB DIMM’lerde de GB başına fiyatlar 64GB DIMM fiyatlarına yaklaşıyor.

 

Grafik: DIMM – GB RAM başına fiyat

64GB RAM-DIMM birim satışları yıldan yıla %49.6 büyürken aynı dönemde, 32GB DIMM satışları %9, 16GB DIMM satışları %53,6 ve 8GB RAM DIMM satışlarının da %30.8 düştüğü görüldü. Diğer taraftan 4GB DIMM’ler bu trendin tersine bir sıçrayışla satılan birim bazında %72.1’lik bir artış gösterdi: bu boyut GB başına maliyet bakımından en ucuz 2. Seçenek olmayı sürdürüyor, ve satışlar ayrıca DDR4-türü DIMM’lerin etkisiyle sürüyor.

Satılan 128GB birim sayısı yıldan yıla azalmış olsa da, ortalama satış fiyatlarının düşüyor olması gelecekte bu ürünleri – erişilebilirliğinin artması kaydıyla – çok daha cazip bir seçenek haline getirebilir.

Batı Avrupa’da Sunucu RAM güncelleme ciroları hala yükselen ortalama satış fiyatının etkisi altında için yorumlar kapalı

Filed under CONTEXT

%12’lik ciro artışı masaüstü monitörlerde Batı Avrupa dağıtım kanalında bir başka güçlü çeyreğe işaret ediyor.

Ekran Araştırma Güncellemesi

 %12’lik ciro artışı masaüstü monitörlerde Batı Avrupa dağıtım kanalında bir başka güçlü çeyreğe işaret ediyor.

05 Aralık 2017 (Londra, Birleşik Krallık): Lider Avrupa IT pazar analizi şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan son verilere göre, Batı Avrupa dağıtımında güçlü bir üçüncü çeyrekten sonra masaüstü monitör şatış ciroları Q4 2017’de tüketici hedefli Premium modellerle büyümeyi sürdürdü.

Üreticilerin çoğu ciro artışı kaydetti ve bu artışlar Q4* 2017’nin ilk altı haftası için 374 milyon €’ya ulaşarak %12’yi buldu. Tüketiciye yönelik monitörler kurumsal olanları art arda ikinci çeyrekte geride bıraktı: ilkinin birim satışları yıldan yıla %9 ve ciroları yıldan yıla %19 artarken diğeri ciroda sadece %6’lık bir yükselme kaydettiği halde birim satışları sabit kaldı.

Q4’teki en hızlı büyüme üst sınıf tüketici monitör satışlarında, ortalama satış fiyatının yıldan yıla %9 büyümesiyle oldu. 300€ üzerindeki daha pahalı modellerin ciroları yıldan yıla neredeyse %42 oranında arttı. Bu dönemki sıradışı ciro artışının arkasındaki temel sebepleri arasında oyun monitörleri gibi yüksek performanslı ürünlere yönelen karma üretim trendi, Samsung’un yakınlarda piyasaya sürdüğü ultra-geniş 49″ ürünü gibi yüksek değerli monitörlerin sayısının giderek artması ve Black Friday’e yaklaşan haftalarda retail satışlarının da payı var.

Grafik: Masaüstü monitörleri – Hedef müşteri bazında çeyreklik ciro büyümesi, Doğu Avrupa dağıtımı

*40. Hafta-46. Hafta 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

+12% revenue increase signals another strong quarter for desktop monitors in W Europe distribution

05 December 2017 (London, UK): After a strong third quarter, revenues generated from sales of desktop monitors across Western European distribution continued to grow in early Q4 2017, driven once again by premium consumer-targeted models, according to the latest data published by CONTEXT, the European IT market research company.

Most vendors registered revenue increases, and these reached €374 million overall for the first six weeks of Q4* 2017 – an increase of +12%. For the second quarter in a row, consumer-targeted monitors outperformed those aimed at business: unit sales of the former increased by +9% year-on-year and revenues by +19%, while the latter saw a revenue increase of only +6% alongside flat unit sales.

The fastest growth in early Q4 was in sales of high-end consumer monitors, driven by ASP growth of +9% year-on-year. Revenues from more expensive models, those above €300, have increased by nearly +42% year-on-year. Key factors in the outstanding revenue increase for the period include the product-mix shift toward higher-performing items, such as gaming monitors; the growing number of high-value monitors, such as the recently launched 49″ ultra-wide Samsung; and sales to retailers in the weeks leading up to Black Friday.

Graph: Desktop monitors – Quarterly revenue growth by target customer, WE distribution

%12’lik ciro artışı masaüstü monitörlerde Batı Avrupa dağıtım kanalında bir başka güçlü çeyreğe işaret ediyor. için yorumlar kapalı

Filed under CONTEXT

Batı Avrupa PC iş istasyonu satışları 2017 Q4’ün başında %8’lik artışla büyümeyi sürdürüyor

PC Araştırma Güncellemesi

Batı Avrupa PC iş istasyonu satışları 2017 Q4’ün başında %8’lik artışla büyümeyi sürdürüyor

07 Aralık 2017 (Londra, Birleşik Krallık): Lider Avrupa IT pazar analizi şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan verilere göre, Batı Avrupa’nın en büyük IT dağıtıcılarının PC iş istasyonu satış hacmi 2017 Q4 başlarında büyümeyi sürdürdü, önceki çeyreklerde görülen artış devam ederken yıldan yıla büyüme %8’e ulaştı.

Ekim ayında notebook ve masaüstü iş istasyonlarının kombine satışı yıldan yıla %8 arttı, bu oran üçüncü çeyrekte %7, 2017 Q2’de ise %10’du. Q2 ve Q3’de hem notebook hem de masaüstü segmenti satışlarında artış görülürken, Q4 başlarında görülen büyümeyi ise %29 oranında artarak sabit modellerin durağan performansını dengeleyen notebook iş istasyonlarının yükselişi sağladı.

Batı Avrupa dağıtımının en büyük üç üreticisi Ekim ayında mobil iş istasyonlarına artan talebi kaldıraç olarak kullandı. 1 numaralı üretici HP için satışlar güçlü bir zeminde yıldan yıla %32 arttı; Lenovo %21 daha fazla notebook iş istasyonu sattı; ve Dell küçük bir zeminde olsa da satış hacmini %64 arttırdı.

İş istasyonlarının 2017 satışları, ürün yenileme, genel olarak PC mix üst düzey ürünlere olan ilginin artması, PC üreticilerinin bu segmente artan odağı ve yaygın olarak masaüstü cihazlardan mobil cihazlara geçişi de içeren birçok faktörün etkisiyle iyileşti.

Grafik: PC iş istasyonu satış hacimleri (Batı Avrupa dağıtımı)

 


W Europe PC Workstation sales continue growth with sales up +8% in early Q4 2017 

07 December 2017 (London, UK): Volume sales of PC workstations through Western Europe’s largest IT distributors continued to rise in early Q4 2017, increasing +8% y-o-y and continuing the growth already seen in previous quarters, according to data published by CONTEXT, the European IT market research company.

In October, combined sales of notebook and desktop workstations were up by +8% year-on-year after a rise of +7% in the third quarter and +10% in Q2 2017. While Q2 and Q3 2017 saw increased sales in both the Notebook and Desktop segments, growth in early Q4 was driven by sales of notebook workstations, which were up by +29% and more than able to offset the flat performance of stationary models.

All of the top three vendors in Western European distribution were able to leverage the rising demand for mobile workstations in October. For No. 1 vendor HP, sales increased by +32% year-on-year from a strong base; Lenovo sold 21% more notebook workstations; and Dell saw volume sales rise by +64%, albeit from a small base.

Sales of workstations have improved during 2017 as a result of several factors, including product refreshes, the general shift to higher-end products in the PC mix, PC vendors’ increased focus on the segment, and the overall shift from deskbound to mobile devices.

Graph: PC Workstation volume sales (WE distribution)

Batı Avrupa PC iş istasyonu satışları 2017 Q4’ün başında %8’lik artışla büyümeyi sürdürüyor için yorumlar kapalı

Filed under CONTEXT