Monthly Archives: Kasım 2017

Distribütörlerin PC cirolarındaki artış devam ediyor…

 

 

 

 

Distribütörlerin PC cirolarındaki artış devam ediyor…

08 Kasım 2017 (Londra, Birleşik Krallık): Avrupa IT pazar analizi şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan verilere göre, Doğu Avrupa’nın en büyük distribütörleri, üçüncü çeyrekteki kayda değer artıştan sonra, 2017 Q4’te de PC cirolarının yükselmeye devam etmesine tanıklık etti.

PC satış ciroları, üçüncü çeyrekteki %9’luk büyümenin ardından 2017 Q4’ün ilk 4 haftasında yıldan yıla %6’lık artış göstererek 938 milyon €’ya ulaştı. Devam eden bu yükselmenin arkasındaki neden distribütörlerin ortalama PC satış fiyatlarının yıldan yıla artması: bu artış satışların hacmindeki daralmayı telafi etmeye yetecek kadar yükseldi.

Doğu Avrupa dağıtımında, 2017 Q4 başında PC ortalama satış fiyatları geçen senenin aynı dönemine kıyasla %19 yükselerek 590€’ya oturdu. Bu dönemde başlayan artış; dövizdeki dalgalanmaların, üreticilerin yükselen parça fiyatlarını dengeleme ihtiyacının ve oyun sistemleri ve yüksek performanslı notebook gibi daha yüksek değerli ürünlere doğru kayan bir ürün gamının etkilerinden kaynaklandı.

Grafik: Doğu Avrupa PC Ciroları ve ortalama satış fiyatı (ASP) (€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Distributor PC revenues continue to rise 

08 November 2017 (London, UK): Western Europe’s largest distributors saw PC revenues continuing to rise in early Q4 2017 after a significant increase in the third quarter, according to data published by CONTEXT, the European IT market research company.

Revenues from PC sales were up by +6% year-on-year – to €938 million – during the first four weeks of Q4 2017, and this was on the back of +9% growth during the third quarter. The ongoing increase continues to be driven by year-on-year rises in distributors’ average PC sell prices (ASPs), which have increased enough to compensate for a decline in volume sales.

Across Western European distribution, PC ASPs in early Q4 2017 stood at €590, up +19% on the same period last year. This rise began around then and is a result of the effects of currency fluctuations, the need for vendors to offset rising component costs and a product-mix shift toward higher-value items such as gaming systems and high-performing notebooks.

Graph: PC Revenues and ASP (€) in WE distribution

Distribütörlerin PC cirolarındaki artış devam ediyor… için yorumlar kapalı

Filed under PC Update

Batı Avrupa’da yazıcı satışları %9 oranında düştü

 

 

 

 

Batı Avrupa’da yazıcı satışları %9 oranında düştü

30 Ekim 2017 (Londra, Birleşik Krallık): Avrupa IT pazar analizi şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan verilere göre Doğu Avrupa’da (WE) mürekkep püskürtmeli çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) birim satışları 2017 Q3’te yıldan yıla %9 düşüş göstererek distribütörlerin tüm yazıcı donanım satışlarında da benzer bir düşüş etkisine yol açtı.

Lazer çok fonksiyonlu yazıcılar (MFP) dışındaki tüm kategorilerde satışlar düştü, lazer MFPlerin distribütör satışları renkli lazer MFP alt kategorisinin etkisiyle Q3’te yıldan yıla %2 büyüme gösterdi. Tam tersine, lazer tek fonksiyonlu yazıcıların (SFP) birim satışları azalmaya devam ederek süregelen tek fonksiyonlu cihazlardan çok fonksiyonlu cihazlara geçiş trendi sonucunda yıldan yıla %15 düştü.

A4 renkli lazer MFPlerin satışı Q3’te yıldan yıla %6 arttı. Artık Doğu Avrupa’da satılan A4 lazer yazıcıların neredeyse yarısı MFP ve hem mono hem de renkli cihazların ortalama satış fiyatları düşmeye devam ediyor: A4 mono lazer MFPlerin ortalama satış fiyatı %2 düşerek halihazırda 176€’da kalırken, A4 renkli lazer MFP’lerin ortalama satış fiyatı 296€’da seyrediyor (%3 düşüşle).

Geçmiş çeyreklerdeki düşüşün ardından, A3 renkli lazer MFPlerin Doğu Avrupa distribütör satışları hafif bir yükselişte, ancak bu segmentte ortalama satış fiyatı azalmayı sürdürerek– yıldan yıla %20 azalarak Q3’te 2,188€’ya düştü. HP, yılın daha erken zamanlarında A3 ürün portföyünü genişleterek bölgede yüksek bir performans gösterdi.

Grafik: A3 renkli lazer MFP: Doğu Avrupa distribütörleri ortalama satış fiyatı (ASP) ve fiyat bandına göre birim satış payı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Imaging Research Update

Distributor sales of printer hardware across Western Europe fall by -9%

30 October 2017 (London, UK): Unit sales of inkjet multifunction printers (MFPs) across Western Europe (WE) declined -9% year-on-year in Q3 2017, leading to distributors seeing a similar fall in overall sales of printer hardware, according to data published by CONTEXT, the European IT market analysis company.

Sales fell in all categories except for laser MFPs: distributor sales of these devices increased by +2% year-on-year in Q3 2017, driven by the colour laser MFPs subcategory. In contrast, unit sales of laser single-function printers (SFPs) continued to contract, and were down by -15% year-on-year, as a result of the ongoing switch from single-function to multifunction devices.

Sales of A4 colour laser MFPs increased by +6% year-on-year in Q3 2017. Almost half of all A4 laser printers sold in WE are now MFPs, and the average selling price (ASP) of both mono and colour devices continues to fall: the ASP of A4 mono laser MFPs decreased by -2% and currently stands at €176, while the ASP of A4 colour laser MFPs is €296 (down by -3%).

Following a decline in previous quarters, sales of A3 colour laser MFPs slightly increase across WE distribution for the quarter, while ASP in the segment continues to fall – down to €2,188 in Q3 2017, a drop of -20% year-on-year. HP expanded its A3 product portfolio earlier this year and registered a strong performance in the region.

Graph: A3 colour laser MFPs: ASP and unit sales share by price band in WE distribution

Batı Avrupa’da yazıcı satışları %9 oranında düştü için yorumlar kapalı

Filed under Imaging