Monthly Archives: Mart 2017

2017 Q1 başında PC satışları düştüğü sırada ticari notebook satışları arttı.

Mart 2017 (Londra, Birleşik Krallık): Avrupa IT Pazar araştırma şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan son verilere göre 2017 Q1’de Batı Avrupa’nın en büyük distribütörleri üzerinden yapılan ticari notebook satışları büyümeye devam ettiği halde, PCs (masaüstü, notebook ve workstation) satış hacmi, hafif tüketici talebi ve zayıf “business desktop” satışlarından etkilenmeye devam etti.

2017’nin ilk iki ayında satılan tüketici hedefli PCs (masaüstü, notebook ve workstation) sayısı yıldan yıla %5 oranında düşerek aynı dönemdeki konsolide PCs satışlarının toplamda %4 düşmesine katkıda bulundu. Bu kategorideki talebin zayıf kalmasıyla tüketici notebook satışları %3 oranında, tüketici masaüstü bilgisayarlarında ise %14 oranında düştü. Ayrıca ticari PC satışları da toplamda düştü ancak Notebook kategorisi büyümeye devam etti.

2017 Q1 başlarında business segmentindeki konsolide PC satışları yıldan yıla %3 ve ticari masaüstü ürünler %13’lük bir düşüş la gerçekleşti. Bunun yanında notebook satışları %3 arttı. Beklentilere uygun olarak Windows 10’a geçen ticari işletme sayısı artıyor. Batı Avrupalı distribütörler tarafından satılan PC’lerin geçen sene Aralık’ta %48’i Windows 10 Pro tabanlı iken, 2017 Ocak’ta oran %57 ve Şubat’ta ise %62 oldu.

Kaynak: CONTEXT SalesWatch


PC Research Update

Commercial notebook sales grow amidst falling PC sales in early Q1 2017

March 2017 (London, UK): Volume sales of PCs (desktops, notebooks and workstations) through Western Europe’s largest distributors continued to be affected by a soft consumer performance and weak business desktop sales in early Q1 2017 even though sales of commercial notebooks continued to grow, according to latest data published by CONTEXT, the European IT market research company.

The number of consumer-targeted PCs sold through distributors was down by -5% year-on-year in the first two months of 2017, contributing to an overall drop of -4% in consolidated PC sales during the period. Sales of consumer notebooks were down by -3% and those of consumer desktops by -14% as demand for the category remained weak.

Commercial PC sales were also down overall but the Notebook category continued to grow. Consolidated PC sales in the business segment dropped by -3% year-on-year in early Q1 2017 with commercial desktops experiencing a -13% decline while notebook sales increased by +3%.

As expected, more businesses are adopting Windows 10. In February 2017, 62% of all Windows Business PCs sold through Western European distributors were based on Windows 10 Pro compared to 57% in January and 48% in December last year.

 

Source: CONTEXT SalesWatch

2017 Q1 başında PC satışları düştüğü sırada ticari notebook satışları arttı. için yorumlar kapalı

Filed under PC Update, Research Update

Reçine bazlı 3D yazıcılar, 2016’da Endüstriyel/Profesyonel pazarda yaygınlaştı.

22 Mart 2017 (Londra/Birleşik Krallık): Dünya genelinde 3D yazıcı pazarının Endüstriyel/Profesyonel segmenti, 2015’e kıyasla %10 daha azaldı. Bunun temel nedeni polimerin değil üretim tarafında ilerleme kaydetmekte zorlanılması ve sadece prototip yapımından uzaklaşılamaması. 2016’da en fazla ilerlemeyi üretim sektöründe kaydeden polimer teknolojileri arasında reçine bazlı Vat Photopolymerization yazıcılar (yaygın şekilde SLA ya da stereolithography olarak bilinen ancak bir çok alt teknolojileri de içeren) ve polimer Powder Bed Fusion yazıcılar (sadece SLS – Selective Laser Sintering – değil HP MultiJet Fusion gibi daha yeni başkaca teknolojiler de içeren) de var.

Reçine bazlı yazıcıların global sevkiyatları 2016’da %8 artarak bu kategoriyi 2000’den beri Endüstriyel/Profesyonel pazarın başını çeken sıkma (material extrusion) teknolojisinin ilk kez önüne geçti. Ham maddesi sıkma olan pazar halen hakimiyetini sürdürüyor zira Masaüstü/Kişisel yazıcıların büyük miktarı bu tür yazıcılardan oluşuyor.

 

Kullanılan Teknolojiye Göre 3D Yazıcı Sevkiyatları

 

Polimer tabanlı Endüstriyel/Profesyonel 3D yazıcıların satışı 2016’da tekrar yavaşlarken metal bazlı sistemler hem Powder Bed Fusion çözümleri hem de Directed Energy Deposition çözümleri ile payını artırarak tekrar büyüme gösterdi. Powder Bed Fusion metal 3D yazıcılar %17 artarken Directed Energy Deposition System satışları yıldan yıla %28 artış gösterdi.

Pazar liderleri Stratasys ve 3D Systems her ikisi de 2016’da 2015’e kıyasla daha az Endüstriyel/Profesyonel 3D yazıcının küresel pazarda sevk edildiğine ve yıldan yıla EnvisionTEC, özel bir şirket olan EOS, Concept Laser (GE’nin yoğun yeni yatırımıyla) ve SLM Solutions şirketlerinden gelen dikkate değer artışlara tanıklık ediyor. EnvisionTEC hariç hepsi portfolyolarında metale yer veriyor.

3D yazıcıların Polimer tarafı dikkatinin bir kısmını üretime kaydırırken, endüstri hala kendini tekrar edilebilirlik, izotropik parçaların üretimi ve ham madde maliyeti gibi konularda ispata muhtaç.

 

 

 

Kaynak:  CONTEXT AM3DP report


 

Resin based 3D Printers gain traction in Professional/Industrial markets in 2016

22 March 2017 (London, UK): The worldwide Industrial/Professional* segment of the 3D Printing market again struggled in 2016, seeing -10% fewer printers ship for the year compared to 2015 mostly due to the difficulties on the polymers side in making headway into production and away from just prototyping. Polymer technologies making the most headway into the manufacturing sector for 2016 included resin-based, Vat Photopolymerization printers (most commonly known as SLA or stereolithography but also including many other sub-technologies) and polymer Powder Bed Fusion printers (which include not only SLS – Selective Laser Sintering – technologies but also newer technologies like HP’s MultiJet Fusion). Resin based printers saw global shipments increase +8% in 2016, putting this category ahead of Material Extrusion as the top technology on the Industrial/Professional side of the market for the first time since 2000.  Material Extrusion still dominates the total market (Industrial/Professional plus Desktop/Personal) however with the bulk of the Desktop/Personal printers being of this type.

3D Printer Shipments by Technology

While the sale of Polymer based Industrial/Professional 3D Printers struggled again in 2016, metal-based systems again showed growth with both Powder Bed Fusion solutions and Directed Energy Deposition solutions seeing share gains.  Powder Bed Fusion metal 3D Printers were up +17% while Directed Energy Deposition System sales were up +28% Y/Y.

Market leaders Stratasys and 3D Systems both saw fewer Industrial/Professional 3D Printers ship globally in 2016 than in 2015 with notable Y/Y increases coming from EnvisionTEC, privately held EOS, Concept Laser (with heavy new investment from GE) and SLM Solutions with all but EnvisionTEC having metal as part of their portfolio.

As the Polymers side of 3D Printing shifts some of its attention toward production, the industry still needs to prove itself in terms of part repeatability, production of isotropic parts and materials cost.

Source :  CONTEXT AM3DP report

 

Reçine bazlı 3D yazıcılar, 2016’da Endüstriyel/Profesyonel pazarda yaygınlaştı. için yorumlar kapalı

Filed under 3D Printing, CONTEXT, İngilizce Haberler, Research Update