Monthly Archives: Şubat 2017

2016 yılında 3D yazıcı üreticilerinin pazara giriş stratejileri değişti mi?

context-3d-printing-research-update

16 Şubat 2017 (Londra, Birleşik Krallık): 2016’da dolaylı kanallarla yapılan kişisel/masaüstü yazıcı satışları önceki yıla oranla artarken dünya genelinde 3D yazıcı üreticilerinin pazara giriş stratejileri dönüşüm ve değişime uğramaya devam ediyor. IT pazar araştırma şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan verilere göre aynı zamanda üreticiler tarafından daha fazla endüstriyel/profesyonel cihaz son kullanıcı pazarına doğrudan satılıyor.

CONTEXT verileri gösteriyor ki 2016’da kişisel/masaüstü 3D yazıcıların toplam global cirosunun %64’ü –büyük ölçüde $5,000 altında fiyatla satılanlar- doğrudan olmayan kanallar yoluyla (retail hariç) gerçekleşti. Bir önceki yılın oranı %61 idi. Üreticilerin odaklarını tüketiciden eğitim ve profesyonel pazara çevirmesiyle retail içindeki pay 2015’deki %17 oranından 2016’da %11’e düştüğünü gözleniyor. Kickstarter ve Indiegogo gibi kitle kaynak (crowdsourced) çabalarını da içeren doğrudan sevkiyatlar bir önceki yılda eriştiği %20 oranına kıyasla hafif bir yükseliş göstererek global masaüstü 3D yazıcı cirosunun %21’ini gördü.

Endüstriyel/Profesyonel 3D yazıcı segmentinde –fiyatları $10K ile $1M arasında değişen yazıcıları içeriyor- 3D metal yazıcıların kuvvet kazanmaya devam etmesiyle pazardaki ciroların ultra üst düzey ürünlere kaydığı görüldü. Metal çıktı alabilen yazıcıların üretim sektöründe ilerleme göstermesiyle, son yıllarda metal bir atılım yaparak halen bir çok plastik bazlı yazıcıların kullanım alanı olan sadece prototip üretmekten öteye geçti. Metal 3D yazıcılar tipik olarak çok yüksek fiyatlara sahip ($1M+) ve sıklıkla bir fabrikanın katlarından birini büyük ölçüde kaplayacak kadar hacimliler ve böylece dolaylı kanallarla satılmaya ve dağıtılmaya pek elverişli değiller.

Bunun arkasında endüstriyel/profesyonel pazarın 2016 toplam cirosunun %40’ını doğrudan üreticiden son kullanıcıya yapılan yazıcı sevkiyatları oluşturdu. Bir önceki yılın oranı %31’di. Endüstriyel/profesyonel yazıcı satışları için doğrudan olmayan en büyük kanal, 3D yazıcılar ve CAD ya da mücevher veya makinalaşma gibi belirli bir dikey pazara adanmış tek kademeli uzmanlaşmış dağıtıcılar. Geçen sene global ciroların 65’i bu kanallarla yapılırken bu sene oran %57’ye düştü.

Endüstri ilerlerken iz bırakan değişimleri de beraberinde getiriyor; endüstri liderleri Stratasys ve 3D Systems’ın devam eden masaüstü segmentine odaklanma/uzaklaşması, XYZ Printing’in devam eden yükselişi, Monoprice gibi yeni üreticilerin doğması ve başarılı kitle kaynak (crowdsourcing) çabaları sonucu yapılan sevkiyatları gibi unsurların tamamı global pazara gidiş kanalı dağıtım iklimini etkiliyor. Endüstriyel/profesyonel tarafta ise kanal iklimini etkileyecek olanlar; kanal merkezli HP’nin girişi, EOS’un devam eden gelişimi, GE’nin yeni şirketi GE Additive’in ortaya çıkışı ve metal 3D yazıcıların ilerleyişi.

2016 yılında 3D yazıcı üreticilerinin pazara giriş stratejileri değişti mi? için yorumlar kapalı

Filed under 3D Printing, Research Update