Category Archives: 3D Printing

Reçine bazlı 3D yazıcılar, 2016’da Endüstriyel/Profesyonel pazarda yaygınlaştı.

22 Mart 2017 (Londra/Birleşik Krallık): Dünya genelinde 3D yazıcı pazarının Endüstriyel/Profesyonel segmenti, 2015’e kıyasla %10 daha azaldı. Bunun temel nedeni polimerin değil üretim tarafında ilerleme kaydetmekte zorlanılması ve sadece prototip yapımından uzaklaşılamaması. 2016’da en fazla ilerlemeyi üretim sektöründe kaydeden polimer teknolojileri arasında reçine bazlı Vat Photopolymerization yazıcılar (yaygın şekilde SLA ya da stereolithography olarak bilinen ancak bir çok alt teknolojileri de içeren) ve polimer Powder Bed Fusion yazıcılar (sadece SLS – Selective Laser Sintering – değil HP MultiJet Fusion gibi daha yeni başkaca teknolojiler de içeren) de var.

Reçine bazlı yazıcıların global sevkiyatları 2016’da %8 artarak bu kategoriyi 2000’den beri Endüstriyel/Profesyonel pazarın başını çeken sıkma (material extrusion) teknolojisinin ilk kez önüne geçti. Ham maddesi sıkma olan pazar halen hakimiyetini sürdürüyor zira Masaüstü/Kişisel yazıcıların büyük miktarı bu tür yazıcılardan oluşuyor.

 

Kullanılan Teknolojiye Göre 3D Yazıcı Sevkiyatları

 

Polimer tabanlı Endüstriyel/Profesyonel 3D yazıcıların satışı 2016’da tekrar yavaşlarken metal bazlı sistemler hem Powder Bed Fusion çözümleri hem de Directed Energy Deposition çözümleri ile payını artırarak tekrar büyüme gösterdi. Powder Bed Fusion metal 3D yazıcılar %17 artarken Directed Energy Deposition System satışları yıldan yıla %28 artış gösterdi.

Pazar liderleri Stratasys ve 3D Systems her ikisi de 2016’da 2015’e kıyasla daha az Endüstriyel/Profesyonel 3D yazıcının küresel pazarda sevk edildiğine ve yıldan yıla EnvisionTEC, özel bir şirket olan EOS, Concept Laser (GE’nin yoğun yeni yatırımıyla) ve SLM Solutions şirketlerinden gelen dikkate değer artışlara tanıklık ediyor. EnvisionTEC hariç hepsi portfolyolarında metale yer veriyor.

3D yazıcıların Polimer tarafı dikkatinin bir kısmını üretime kaydırırken, endüstri hala kendini tekrar edilebilirlik, izotropik parçaların üretimi ve ham madde maliyeti gibi konularda ispata muhtaç.

 

 

 

Kaynak:  CONTEXT AM3DP report


 

Resin based 3D Printers gain traction in Professional/Industrial markets in 2016

22 March 2017 (London, UK): The worldwide Industrial/Professional* segment of the 3D Printing market again struggled in 2016, seeing -10% fewer printers ship for the year compared to 2015 mostly due to the difficulties on the polymers side in making headway into production and away from just prototyping. Polymer technologies making the most headway into the manufacturing sector for 2016 included resin-based, Vat Photopolymerization printers (most commonly known as SLA or stereolithography but also including many other sub-technologies) and polymer Powder Bed Fusion printers (which include not only SLS – Selective Laser Sintering – technologies but also newer technologies like HP’s MultiJet Fusion). Resin based printers saw global shipments increase +8% in 2016, putting this category ahead of Material Extrusion as the top technology on the Industrial/Professional side of the market for the first time since 2000.  Material Extrusion still dominates the total market (Industrial/Professional plus Desktop/Personal) however with the bulk of the Desktop/Personal printers being of this type.

3D Printer Shipments by Technology

While the sale of Polymer based Industrial/Professional 3D Printers struggled again in 2016, metal-based systems again showed growth with both Powder Bed Fusion solutions and Directed Energy Deposition solutions seeing share gains.  Powder Bed Fusion metal 3D Printers were up +17% while Directed Energy Deposition System sales were up +28% Y/Y.

Market leaders Stratasys and 3D Systems both saw fewer Industrial/Professional 3D Printers ship globally in 2016 than in 2015 with notable Y/Y increases coming from EnvisionTEC, privately held EOS, Concept Laser (with heavy new investment from GE) and SLM Solutions with all but EnvisionTEC having metal as part of their portfolio.

As the Polymers side of 3D Printing shifts some of its attention toward production, the industry still needs to prove itself in terms of part repeatability, production of isotropic parts and materials cost.

Source :  CONTEXT AM3DP report

 

Reçine bazlı 3D yazıcılar, 2016’da Endüstriyel/Profesyonel pazarda yaygınlaştı. için yorumlar kapalı

Filed under 3D Printing, CONTEXT, İngilizce Haberler, Research Update

2016 yılında 3D yazıcı üreticilerinin pazara giriş stratejileri değişti mi?

context-3d-printing-research-update

16 Şubat 2017 (Londra, Birleşik Krallık): 2016’da dolaylı kanallarla yapılan kişisel/masaüstü yazıcı satışları önceki yıla oranla artarken dünya genelinde 3D yazıcı üreticilerinin pazara giriş stratejileri dönüşüm ve değişime uğramaya devam ediyor. IT pazar araştırma şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan verilere göre aynı zamanda üreticiler tarafından daha fazla endüstriyel/profesyonel cihaz son kullanıcı pazarına doğrudan satılıyor.

CONTEXT verileri gösteriyor ki 2016’da kişisel/masaüstü 3D yazıcıların toplam global cirosunun %64’ü –büyük ölçüde $5,000 altında fiyatla satılanlar- doğrudan olmayan kanallar yoluyla (retail hariç) gerçekleşti. Bir önceki yılın oranı %61 idi. Üreticilerin odaklarını tüketiciden eğitim ve profesyonel pazara çevirmesiyle retail içindeki pay 2015’deki %17 oranından 2016’da %11’e düştüğünü gözleniyor. Kickstarter ve Indiegogo gibi kitle kaynak (crowdsourced) çabalarını da içeren doğrudan sevkiyatlar bir önceki yılda eriştiği %20 oranına kıyasla hafif bir yükseliş göstererek global masaüstü 3D yazıcı cirosunun %21’ini gördü.

Endüstriyel/Profesyonel 3D yazıcı segmentinde –fiyatları $10K ile $1M arasında değişen yazıcıları içeriyor- 3D metal yazıcıların kuvvet kazanmaya devam etmesiyle pazardaki ciroların ultra üst düzey ürünlere kaydığı görüldü. Metal çıktı alabilen yazıcıların üretim sektöründe ilerleme göstermesiyle, son yıllarda metal bir atılım yaparak halen bir çok plastik bazlı yazıcıların kullanım alanı olan sadece prototip üretmekten öteye geçti. Metal 3D yazıcılar tipik olarak çok yüksek fiyatlara sahip ($1M+) ve sıklıkla bir fabrikanın katlarından birini büyük ölçüde kaplayacak kadar hacimliler ve böylece dolaylı kanallarla satılmaya ve dağıtılmaya pek elverişli değiller.

Bunun arkasında endüstriyel/profesyonel pazarın 2016 toplam cirosunun %40’ını doğrudan üreticiden son kullanıcıya yapılan yazıcı sevkiyatları oluşturdu. Bir önceki yılın oranı %31’di. Endüstriyel/profesyonel yazıcı satışları için doğrudan olmayan en büyük kanal, 3D yazıcılar ve CAD ya da mücevher veya makinalaşma gibi belirli bir dikey pazara adanmış tek kademeli uzmanlaşmış dağıtıcılar. Geçen sene global ciroların 65’i bu kanallarla yapılırken bu sene oran %57’ye düştü.

Endüstri ilerlerken iz bırakan değişimleri de beraberinde getiriyor; endüstri liderleri Stratasys ve 3D Systems’ın devam eden masaüstü segmentine odaklanma/uzaklaşması, XYZ Printing’in devam eden yükselişi, Monoprice gibi yeni üreticilerin doğması ve başarılı kitle kaynak (crowdsourcing) çabaları sonucu yapılan sevkiyatları gibi unsurların tamamı global pazara gidiş kanalı dağıtım iklimini etkiliyor. Endüstriyel/profesyonel tarafta ise kanal iklimini etkileyecek olanlar; kanal merkezli HP’nin girişi, EOS’un devam eden gelişimi, GE’nin yeni şirketi GE Additive’in ortaya çıkışı ve metal 3D yazıcıların ilerleyişi.

2016 yılında 3D yazıcı üreticilerinin pazara giriş stratejileri değişti mi? için yorumlar kapalı

Filed under 3D Printing, Research Update

Metal 3D Yazıcıların Sevkiyatında Büyüme 1H, 2016 Yavaşladı

context-3d-printing-research-update3D Yazıcı Araştırma Güncellemesi

Metal 3D Yazıcıların Sevkiyatında (Shipments) Büyüme 2016 1. Yarıda Yavaşladı

GE (General Electric) yatırımlarını artırırken, endüstri metal sektörünün yükselişi yönündeki beklentisini sürdürüyor.

IT Pazar araştırma şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan veriye göre, metal parça üreten 3D Yazıcı cihazların Dünya genelinde sevkiyatları 3D Endüstriyel/Profesyonel Yazıcı Pazar genelindeki tüm sıkıntılara rağmen 2016’nın ilk yarısında, bir yıl öncesinin aynı dönemine kıyasla, %17 arttı. Metal bazlı 3D yazıcılar, zorlanan Endüstriyel/Profesyonel 3D yazıcı pazarının (çoğunlukla plastik ve metale odaklanmış yazıcılardan oluşan) en parlak noktalarından biri olmayı sürdürürken 2016’nın ilk yarısında 2015’in aynı dönemine kıyasla %15 düşüş kaydetti. Çeyrek bazında izlendiğinde Metal 3D alt sektöründeki sıcak büyümenin yavaşladığı buna rağmen 2016 2. çeyrekte bir yıl öncesine kıyasla sadece %12 daha fazla ürün sevk edildiği görülüyor.

Yazıcı sevkiyatlarında son çeyreklerde yavaşlayan büyüme Endüstriyel 3D yazıcı pazarında yükseliş beklentisini etkilemezken, bu yavaşlama daha ziyade dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan General Electric etrafında olup bitenlerden kaynaklanan küçük bir kesinti olarak görülüyor.

Metal 3D yazıcı segmenti pazarın önemli bir kısmını teşkil etmeye devam ediyor. Yılın ilk yarısında metal 3D yazıcıların sevkiyatları Endüstriyel/Profesyonel yazıcıların toplamının sadece %9’unu (bir yıl önceki %6’nın üzerine çıkarak) oluştururken, yazıcı başına $465K ortalama satış fiyatı sayesinde (sektör toplamında yazıcı başına $115K ortalama satış fiyatına kıyasla) aynı dönemde sevkiyatı yapılan tüm yazıcı cirolarının %35’ini oluşturdu.

Toplam Endüstriyel/Profesyonel 3D Yazıcı Ham Madde Türüne Göre Yıldan Yıla Büyüme Oranı(% bazında)

3d-printing-ru-550x

 

 

Metal 3D Yazıcıların Sevkiyatında Büyüme 1H, 2016 Yavaşladı için yorumlar kapalı

Filed under 3D Printing, Research Update

2016 Q1’de küresel 3D yazıcı pazarı %9 artarken endüstriyel segment düştü

CONTEXT 3D Printing Research Update3D Yazıcı Araştırma Güncellemesi

2016 Q1’de küresel 3D yazıcı pazarı %9 artarken endüstriyel segment düştü

26 Temmuz 2016 (Londra, Birleşik Krallık): BT Pazar analizi şirketi CONTEXT’in son rakamlarına göre Dünya genelinde 3D yazıcı sevkiyatı 2016 Q1’de geçen yıla nazaran %9 artış gösterdi. Büyümeyi destekleyen kişisel/masaüstü yazıcı sevkiyatları oldu ancak küresel ciroların %78’ine isabet eden endüstriyel/profesyonel pazarında 2016 Q1’de 2015 Q1’e kıyasla %20 daha az yazıcı sevk edildi.

Her ikisi de üst yönetim revizyonundan geçen küresel pazar liderleri Stratasys ve 3D Systems bir önceki yıla kıyasla birim ürün sevkiyatında sırasıyla  %32 ve %66 düşüş kaydettiler.

3D yazıcı pazarının endüstriyel/profesyonel kısmı özellikle pazar liderleri Stratasys ve 3D Systems’ın zayıf performanslarına bağlı olarak 2016 Q1’de zorlanmaya devam etti. Endüstriyel/profesyonel 3D yazıcı sektörünün yükselen tarafı metal 3D yazıcılar oldu. 2016 Q1’de metal bazlı 3D yazıcıların sayısında yıldan yıla %29 artış oldu. Ciro bazında önde gelen beş endüstriyel/profesyonel şirketin üçünün (EOS, SLM Solutions and Arcam AB) metal 3D yazıcılara güçlü ya da artan bir vurgu yapması bu segmentin pazarın tamamı için ne kadar dikkat çekici olduğunu gösteriyor.

Diğer taraftan masaüstü/kişisel 3D yazıcı sektörü endüstriyel/profesyonel kısımdan bağımsız şekilde hızla büyümeye devam ediyor, iki segmentin markaları arasında çok az çakışma var. Tayvanlı üretici XYZprinting 2016Q1’de küresel liderliğini sürdürürken, bu süreçte pazara yeni oyuncuların girmesiyle payı %25’e düştü.

Geleceğe dönük olarak, CONTEXT yakın zaman tahminlerinde endüstriyel/profesyonel sektörde, HP, Ricoh ve diğerleri tamamen işin içine girerek – Stratasys ve 3D Systems gibi endüstrinin tam teşekküllü güçlü oyuncularıyla beraber, üretim pazarlarını 3D yazıcıların plastik imalatının değeri konusunda ikna edinceye kadar iyimser ancak ihtiyatlı. Kişisel/masaüstü pazarı için, artan satış rakamları, ön siparişler ve pazara giren yeni markalardan da açıkça anlaşıldığı gibi, yakın dönemde artış eğilimi devam ediyor. Yazıcı donanımının yanı sıra malzeme ve hizmetleri de kapsayan toplam küresel 3D yazıcı pazarının 2015’teki $4.1B iken 2020 itibariyle $18.4B’a gelmesi bekleniyor.

Şekil 1: 2016 Q1 küresel masaüstü/kişisel 3D yazıcı, birim hacim bazında pazar payı en yüksek 5 üretici

 

Sıralama Şirket Q1 2016 Sevk Adedi Q1 2016 Payı
1 XYZprinting 17,400 25%
2 M3D 6,265 9%
3 Ultimaker 5,438 8%
4 Stratasys 4,005 6%
5 FlashForge 3,725 5%

 

Şekil 2: 2016 Q1 küresel endüstriyel/profesyonel 3D yazıcı, ciro bazında pazar payı en yüksek 5 üretici

 

Sıralama Şirket Q1 2016

Yazıcı Ciro (M)

Q1 2016

Ciro Payı

1 Stratasys $106.4 29%
2 3D Systems $51.2 14%
3 EOS $41.6 11%
4 SLM Solutions $13.0 3%
5 Arcam $11.6 3%

 

Bu araştırma güncellemesindeki tüm veriler CONTEXT’in 2016 Q2’de yayınlanan –üyelikle erişilebilen- AM3DP raporuna dayanmaktadır. Bu hizmetlerle ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen dcohen@contextworld.com adresinden Danielle Cohen ile iletişime geçin.

Daha fazla bilgi ya da CONTEXT araştırma güncellemelerine üye olmak için lütfen research@contextworld.com adresine e-posta gönderin.

 

Veri Kaynağı

CONTEXT Katmanlı Üretim ve 3D Yazdırma (AM3DP) Araştırma Güncellemeleri, CONTEXT’in 2015 Q4 çeyrek bazlı küresel AM3DP raporuna dayanmaktadır. Bu rapor hem kişisel/masaüstü sektörünü hem de endüstriyel/profesyonel sektörünü içeren küresel pazarın tamamını kapsar ve üretici şirketlerin merkezinden gelen coğrafi bölge, üretici ve temel 3DP/AM teknolojisi ayrımlarına göre tedarik zinciri destekli sevkiyat verilerine dayanır.

EMEA bölgesinde, rapor CONTEXT SalesWatch Distribution (Avrupa’daki Küresel Teknoloji Dağıtıcılığı Kurulu (www.gtdc.org) üyelerinden alınan verileri de içeren distribütörün haftalık nihai tüketiciye satışı verileri ve CONTEXT MarketWatch (toptancı, zincir mağaza, e-ticaret kanallarının aylık nihai tüketiciye satış verileri) ve CONTEXT PriceWatch(liste, ticari, sokak ve promosyon fiyatları) den gelen nihai tüketiciye satış, satış noktası ve fiyat verileri ile zenginleştirilir.

||| CONTEXT Küresel Çeyrek Bazlı AM3DP raporu coğrafi lokasyon, üretici ve çekirdek 3DP/AM teknolojisi bakımından üreticilerin merkezlerinden edinilen çeyrek bazında sevkiyat verilerini sağlar.

|||  CONTEXT SalesWatch Distribution Raporları Avrupa Bilişim Teknolojileri dağıtım pazarında geniş ürün yelpazesiyle distribütörün ürün satış verileri hakkında tüm pazar verilerini sunar.

||| CONTEXT MarketWatch Zincir mağaza ve B2B panellerimiz sayesinde tüm bilişim teknolojileri pazarı satışlarını hem iş dünyası hem de tüketici için tamamen görünür kılar.

||| CONTEXT PriceWatch Hizmeti Avrupa, Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinde rakip ürün, fiyat ve promosyonel faaliyetler konularında gelişmeleri takip etmek isteyen tüm Bilişim Teknolojileri üreticilerine rekabetçi fiyat bilgisi sunar.

||| CONTEXT Sevkiyat Satış İzleme Tüm Avrupa’da üreticilerin çeyrek bazında tüm kanallara yaptığı PC, yazıcı ve ekranları kapsayan doğrudan ve dolaylı satışları içerir.

CONTEXT hakkında :

Merkezi Londra’da bulunan, dünya çapında 250’den fazla çalışanı olan bir şirket olan CONTEXT teknoloji ürünlerinin satışı ve küresel fiyatlandırmasını izlemek konusunda uzmanlaşmıştır. Dünyanın en geniş kapsamlı Dağıtım Kanalı Veritabanı tarafından desteklenen, büyük hacimli veriler bakımından veri yönetimi ve raporlamadaki engin tecrübemizle müşterilerimize 30 seneyi aşkındır en yüksek kalitede veriler sağlayarak onların kritik ticari kararları vermelerine yardımcı oluyoruz. CONTEXT ayrıca küresel çapta Devlet İstatistik Hizmetleri ve önemli Ticaret Birlikleri ile de çalışmaktadır.

 

 

 

2016 Q1’de küresel 3D yazıcı pazarı %9 artarken endüstriyel segment düştü için yorumlar kapalı

Filed under 3D Printing, Research Update

3D Yazıcı Araştırması: 3D Yazıcı satışları 2016 1. Çeyrekte %95 artış gösterdi

3D Yazıcı Araştırma Güncellemesi

EMEA Bölgesi Distribütörlerinin yıldan yıla 3D Yazıcı satışları 2016 1. Çeyrekte %95 artış gösterdi.

Mayıs 2016 (Londra, Birleşik Krallık): IT dağıtım kanalı Masaüstü/Kişisel 3D Yazıcı pazarının büyük kısmını oluşturmaya devam ederken bunu takiben ilgili sarf malzemeleri pazarına da erişimi sürüyor. EMEA Bölgesi IT Distribütörleri tarafından satılan Masaüstü 3D Yazıcıların büyük kısmı, sıklıkla FDM (eriyik yığma modelleme) diye adlandırılan malzemeyi yığma suretiyle çıkaran tipte yazıcılardır. Dünya genelinde diğer yerlerde de benzer bir eğilimle 2015’te sevk edilen Masaüstü/Kişisel 3D Yazıcıların %96’sı FDM türünde olduğu görüldü.

2D inkjetlerin çoğuna benzer şekilde 3D yazıcıların sarf malzemeleri de (FDM modellerinde plastik lif şeklinde olan) sadece belli bir modele özgü ya da açık kaynaklı olabilir. Bu dolgu lifi genellikle makaralar içinde piyasaya sürülür ancak tescilli teneke kutu, torba ya da buna özgü kaplar içinde sunulabilir. Markalar arasında birlik sağlamak için CONTEXT dolgu malzemesinin net ağırlığını kullanmaktadır. Ortalama olarak, EMEA IT dağıtım kanalı, yazıcı satışlarına kıyasla dolgu lifi yeniden dolum malzemeleri satışında 2015 4. Çeyrekte 4.5x’e karşı 2016 1. Çeyrekte 13.7x ile ani bir yükselişe tanıklık etti.

3D Printing RU chart 1 - 11 May (550 x px)

Masaüstü FDM Yazıcıların çoğunluğu iki ana tür plastik kullanır: PLA (polilaktik asit), mısır bazlı çözülebilir plastik, ve ABS (akrilonitril bütadien stiren), tüketici elektroniği cihazlarında sıklıkla rastlanan türde plastik. Bu plastiklerin farklı gerilme mukavemeti, çözünürlük ve bu gibi özellikler taşıyan birçok çeşidi vardır. En pahalı Masaüstü 3D Yazıcılar yaratıcılığa daha fazla imkân veren daha egzotik malzemeler kullanma eğilimindeler, hatta bazı üst düzey masaüstü modelleri Profesyonel/Endüstrüyel kategori ile örtüşüyor. Mekanik özellikleri oldukça büyük önem arz eden ve Üst düzey yazıcılarda kullanılan malzemelerin 3D Yazıcı endüstrisinin Malzeme Bilimi segmentine faydalı olmaktadır. Ancak Masaüstü 3D yazıcıların genellikle hobi sahipleri tarafından prototip üretimi için ve eğitim amaçlı kullanılması nedeniyle, malzeme/sarf malzemeleri daha az kalıplaşmış şekilde belirlenmekte ve çoğunlukla ABS ve PLA kategorilerinden birine düşmektedir. PLA yeniden dolgularının sevkiyatı geçen yılın %61’lik oranına kıyasla 2016 1. Çeyrekte toplam perakende satış rakamlarının %85’ine erişti.

3D Printing RU chart 2 - 11 May (550 x px)

 

Daha fazla bilgi, ya da CONTEXT Araştırma Güncellemelerine abone olmak için lütfen research@contextworld.com adresine e-posta gönderiniz.

Veri Kaynağı:

CONTEXT Toplamsal Üretim ve 3D Yazıcı(AM3DP) Araştırma Güncellemeleri CONTEXT’in 2015 son çeyreğinde yayınlanan Küresel Çeyrek Bazlı AM3DP raporuna dayanmaktadır. Bu rapor hem Kişisel/Masaüstü sektörü hem de Endüstriyel/ Profesyonel sektörünü içeren tüm küresel pazarı kapsamakta ve Üreticiden her çeyrek için alınan tedarik zinciri bazlı üretici merkezinden yapılan sevkiyatları bölge, üretici ve çekirdek 3DP/AM teknolojisi bakımından gösterir verilerle desteklenmektedir.

3D Yazıcı Araştırması: 3D Yazıcı satışları 2016 1. Çeyrekte %95 artış gösterdi için yorumlar kapalı

Filed under 3D Printing