Category Archives: Research Update

2017 Q1 başında PC satışları düştüğü sırada ticari notebook satışları arttı.

Mart 2017 (Londra, Birleşik Krallık): Avrupa IT Pazar araştırma şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan son verilere göre 2017 Q1’de Batı Avrupa’nın en büyük distribütörleri üzerinden yapılan ticari notebook satışları büyümeye devam ettiği halde, PCs (masaüstü, notebook ve workstation) satış hacmi, hafif tüketici talebi ve zayıf “business desktop” satışlarından etkilenmeye devam etti.

2017’nin ilk iki ayında satılan tüketici hedefli PCs (masaüstü, notebook ve workstation) sayısı yıldan yıla %5 oranında düşerek aynı dönemdeki konsolide PCs satışlarının toplamda %4 düşmesine katkıda bulundu. Bu kategorideki talebin zayıf kalmasıyla tüketici notebook satışları %3 oranında, tüketici masaüstü bilgisayarlarında ise %14 oranında düştü. Ayrıca ticari PC satışları da toplamda düştü ancak Notebook kategorisi büyümeye devam etti.

2017 Q1 başlarında business segmentindeki konsolide PC satışları yıldan yıla %3 ve ticari masaüstü ürünler %13’lük bir düşüş la gerçekleşti. Bunun yanında notebook satışları %3 arttı. Beklentilere uygun olarak Windows 10’a geçen ticari işletme sayısı artıyor. Batı Avrupalı distribütörler tarafından satılan PC’lerin geçen sene Aralık’ta %48’i Windows 10 Pro tabanlı iken, 2017 Ocak’ta oran %57 ve Şubat’ta ise %62 oldu.

Kaynak: CONTEXT SalesWatch


PC Research Update

Commercial notebook sales grow amidst falling PC sales in early Q1 2017

March 2017 (London, UK): Volume sales of PCs (desktops, notebooks and workstations) through Western Europe’s largest distributors continued to be affected by a soft consumer performance and weak business desktop sales in early Q1 2017 even though sales of commercial notebooks continued to grow, according to latest data published by CONTEXT, the European IT market research company.

The number of consumer-targeted PCs sold through distributors was down by -5% year-on-year in the first two months of 2017, contributing to an overall drop of -4% in consolidated PC sales during the period. Sales of consumer notebooks were down by -3% and those of consumer desktops by -14% as demand for the category remained weak.

Commercial PC sales were also down overall but the Notebook category continued to grow. Consolidated PC sales in the business segment dropped by -3% year-on-year in early Q1 2017 with commercial desktops experiencing a -13% decline while notebook sales increased by +3%.

As expected, more businesses are adopting Windows 10. In February 2017, 62% of all Windows Business PCs sold through Western European distributors were based on Windows 10 Pro compared to 57% in January and 48% in December last year.

 

Source: CONTEXT SalesWatch

2017 Q1 başında PC satışları düştüğü sırada ticari notebook satışları arttı. için yorumlar kapalı

Filed under PC Update, Research Update

Reçine bazlı 3D yazıcılar, 2016’da Endüstriyel/Profesyonel pazarda yaygınlaştı.

22 Mart 2017 (Londra/Birleşik Krallık): Dünya genelinde 3D yazıcı pazarının Endüstriyel/Profesyonel segmenti, 2015’e kıyasla %10 daha azaldı. Bunun temel nedeni polimerin değil üretim tarafında ilerleme kaydetmekte zorlanılması ve sadece prototip yapımından uzaklaşılamaması. 2016’da en fazla ilerlemeyi üretim sektöründe kaydeden polimer teknolojileri arasında reçine bazlı Vat Photopolymerization yazıcılar (yaygın şekilde SLA ya da stereolithography olarak bilinen ancak bir çok alt teknolojileri de içeren) ve polimer Powder Bed Fusion yazıcılar (sadece SLS – Selective Laser Sintering – değil HP MultiJet Fusion gibi daha yeni başkaca teknolojiler de içeren) de var.

Reçine bazlı yazıcıların global sevkiyatları 2016’da %8 artarak bu kategoriyi 2000’den beri Endüstriyel/Profesyonel pazarın başını çeken sıkma (material extrusion) teknolojisinin ilk kez önüne geçti. Ham maddesi sıkma olan pazar halen hakimiyetini sürdürüyor zira Masaüstü/Kişisel yazıcıların büyük miktarı bu tür yazıcılardan oluşuyor.

 

Kullanılan Teknolojiye Göre 3D Yazıcı Sevkiyatları

 

Polimer tabanlı Endüstriyel/Profesyonel 3D yazıcıların satışı 2016’da tekrar yavaşlarken metal bazlı sistemler hem Powder Bed Fusion çözümleri hem de Directed Energy Deposition çözümleri ile payını artırarak tekrar büyüme gösterdi. Powder Bed Fusion metal 3D yazıcılar %17 artarken Directed Energy Deposition System satışları yıldan yıla %28 artış gösterdi.

Pazar liderleri Stratasys ve 3D Systems her ikisi de 2016’da 2015’e kıyasla daha az Endüstriyel/Profesyonel 3D yazıcının küresel pazarda sevk edildiğine ve yıldan yıla EnvisionTEC, özel bir şirket olan EOS, Concept Laser (GE’nin yoğun yeni yatırımıyla) ve SLM Solutions şirketlerinden gelen dikkate değer artışlara tanıklık ediyor. EnvisionTEC hariç hepsi portfolyolarında metale yer veriyor.

3D yazıcıların Polimer tarafı dikkatinin bir kısmını üretime kaydırırken, endüstri hala kendini tekrar edilebilirlik, izotropik parçaların üretimi ve ham madde maliyeti gibi konularda ispata muhtaç.

 

 

 

Kaynak:  CONTEXT AM3DP report


 

Resin based 3D Printers gain traction in Professional/Industrial markets in 2016

22 March 2017 (London, UK): The worldwide Industrial/Professional* segment of the 3D Printing market again struggled in 2016, seeing -10% fewer printers ship for the year compared to 2015 mostly due to the difficulties on the polymers side in making headway into production and away from just prototyping. Polymer technologies making the most headway into the manufacturing sector for 2016 included resin-based, Vat Photopolymerization printers (most commonly known as SLA or stereolithography but also including many other sub-technologies) and polymer Powder Bed Fusion printers (which include not only SLS – Selective Laser Sintering – technologies but also newer technologies like HP’s MultiJet Fusion). Resin based printers saw global shipments increase +8% in 2016, putting this category ahead of Material Extrusion as the top technology on the Industrial/Professional side of the market for the first time since 2000.  Material Extrusion still dominates the total market (Industrial/Professional plus Desktop/Personal) however with the bulk of the Desktop/Personal printers being of this type.

3D Printer Shipments by Technology

While the sale of Polymer based Industrial/Professional 3D Printers struggled again in 2016, metal-based systems again showed growth with both Powder Bed Fusion solutions and Directed Energy Deposition solutions seeing share gains.  Powder Bed Fusion metal 3D Printers were up +17% while Directed Energy Deposition System sales were up +28% Y/Y.

Market leaders Stratasys and 3D Systems both saw fewer Industrial/Professional 3D Printers ship globally in 2016 than in 2015 with notable Y/Y increases coming from EnvisionTEC, privately held EOS, Concept Laser (with heavy new investment from GE) and SLM Solutions with all but EnvisionTEC having metal as part of their portfolio.

As the Polymers side of 3D Printing shifts some of its attention toward production, the industry still needs to prove itself in terms of part repeatability, production of isotropic parts and materials cost.

Source :  CONTEXT AM3DP report

 

Reçine bazlı 3D yazıcılar, 2016’da Endüstriyel/Profesyonel pazarda yaygınlaştı. için yorumlar kapalı

Filed under 3D Printing, CONTEXT, İngilizce Haberler, Research Update

2016 yılında 3D yazıcı üreticilerinin pazara giriş stratejileri değişti mi?

context-3d-printing-research-update

16 Şubat 2017 (Londra, Birleşik Krallık): 2016’da dolaylı kanallarla yapılan kişisel/masaüstü yazıcı satışları önceki yıla oranla artarken dünya genelinde 3D yazıcı üreticilerinin pazara giriş stratejileri dönüşüm ve değişime uğramaya devam ediyor. IT pazar araştırma şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan verilere göre aynı zamanda üreticiler tarafından daha fazla endüstriyel/profesyonel cihaz son kullanıcı pazarına doğrudan satılıyor.

CONTEXT verileri gösteriyor ki 2016’da kişisel/masaüstü 3D yazıcıların toplam global cirosunun %64’ü –büyük ölçüde $5,000 altında fiyatla satılanlar- doğrudan olmayan kanallar yoluyla (retail hariç) gerçekleşti. Bir önceki yılın oranı %61 idi. Üreticilerin odaklarını tüketiciden eğitim ve profesyonel pazara çevirmesiyle retail içindeki pay 2015’deki %17 oranından 2016’da %11’e düştüğünü gözleniyor. Kickstarter ve Indiegogo gibi kitle kaynak (crowdsourced) çabalarını da içeren doğrudan sevkiyatlar bir önceki yılda eriştiği %20 oranına kıyasla hafif bir yükseliş göstererek global masaüstü 3D yazıcı cirosunun %21’ini gördü.

Endüstriyel/Profesyonel 3D yazıcı segmentinde –fiyatları $10K ile $1M arasında değişen yazıcıları içeriyor- 3D metal yazıcıların kuvvet kazanmaya devam etmesiyle pazardaki ciroların ultra üst düzey ürünlere kaydığı görüldü. Metal çıktı alabilen yazıcıların üretim sektöründe ilerleme göstermesiyle, son yıllarda metal bir atılım yaparak halen bir çok plastik bazlı yazıcıların kullanım alanı olan sadece prototip üretmekten öteye geçti. Metal 3D yazıcılar tipik olarak çok yüksek fiyatlara sahip ($1M+) ve sıklıkla bir fabrikanın katlarından birini büyük ölçüde kaplayacak kadar hacimliler ve böylece dolaylı kanallarla satılmaya ve dağıtılmaya pek elverişli değiller.

Bunun arkasında endüstriyel/profesyonel pazarın 2016 toplam cirosunun %40’ını doğrudan üreticiden son kullanıcıya yapılan yazıcı sevkiyatları oluşturdu. Bir önceki yılın oranı %31’di. Endüstriyel/profesyonel yazıcı satışları için doğrudan olmayan en büyük kanal, 3D yazıcılar ve CAD ya da mücevher veya makinalaşma gibi belirli bir dikey pazara adanmış tek kademeli uzmanlaşmış dağıtıcılar. Geçen sene global ciroların 65’i bu kanallarla yapılırken bu sene oran %57’ye düştü.

Endüstri ilerlerken iz bırakan değişimleri de beraberinde getiriyor; endüstri liderleri Stratasys ve 3D Systems’ın devam eden masaüstü segmentine odaklanma/uzaklaşması, XYZ Printing’in devam eden yükselişi, Monoprice gibi yeni üreticilerin doğması ve başarılı kitle kaynak (crowdsourcing) çabaları sonucu yapılan sevkiyatları gibi unsurların tamamı global pazara gidiş kanalı dağıtım iklimini etkiliyor. Endüstriyel/profesyonel tarafta ise kanal iklimini etkileyecek olanlar; kanal merkezli HP’nin girişi, EOS’un devam eden gelişimi, GE’nin yeni şirketi GE Additive’in ortaya çıkışı ve metal 3D yazıcıların ilerleyişi.

2016 yılında 3D yazıcı üreticilerinin pazara giriş stratejileri değişti mi? için yorumlar kapalı

Filed under 3D Printing, Research Update

Metal 3D Yazıcıların Sevkiyatında Büyüme 1H, 2016 Yavaşladı

context-3d-printing-research-update3D Yazıcı Araştırma Güncellemesi

Metal 3D Yazıcıların Sevkiyatında (Shipments) Büyüme 2016 1. Yarıda Yavaşladı

GE (General Electric) yatırımlarını artırırken, endüstri metal sektörünün yükselişi yönündeki beklentisini sürdürüyor.

IT Pazar araştırma şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan veriye göre, metal parça üreten 3D Yazıcı cihazların Dünya genelinde sevkiyatları 3D Endüstriyel/Profesyonel Yazıcı Pazar genelindeki tüm sıkıntılara rağmen 2016’nın ilk yarısında, bir yıl öncesinin aynı dönemine kıyasla, %17 arttı. Metal bazlı 3D yazıcılar, zorlanan Endüstriyel/Profesyonel 3D yazıcı pazarının (çoğunlukla plastik ve metale odaklanmış yazıcılardan oluşan) en parlak noktalarından biri olmayı sürdürürken 2016’nın ilk yarısında 2015’in aynı dönemine kıyasla %15 düşüş kaydetti. Çeyrek bazında izlendiğinde Metal 3D alt sektöründeki sıcak büyümenin yavaşladığı buna rağmen 2016 2. çeyrekte bir yıl öncesine kıyasla sadece %12 daha fazla ürün sevk edildiği görülüyor.

Yazıcı sevkiyatlarında son çeyreklerde yavaşlayan büyüme Endüstriyel 3D yazıcı pazarında yükseliş beklentisini etkilemezken, bu yavaşlama daha ziyade dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan General Electric etrafında olup bitenlerden kaynaklanan küçük bir kesinti olarak görülüyor.

Metal 3D yazıcı segmenti pazarın önemli bir kısmını teşkil etmeye devam ediyor. Yılın ilk yarısında metal 3D yazıcıların sevkiyatları Endüstriyel/Profesyonel yazıcıların toplamının sadece %9’unu (bir yıl önceki %6’nın üzerine çıkarak) oluştururken, yazıcı başına $465K ortalama satış fiyatı sayesinde (sektör toplamında yazıcı başına $115K ortalama satış fiyatına kıyasla) aynı dönemde sevkiyatı yapılan tüm yazıcı cirolarının %35’ini oluşturdu.

Toplam Endüstriyel/Profesyonel 3D Yazıcı Ham Madde Türüne Göre Yıldan Yıla Büyüme Oranı(% bazında)

3d-printing-ru-550x

 

 

Metal 3D Yazıcıların Sevkiyatında Büyüme 1H, 2016 Yavaşladı için yorumlar kapalı

Filed under 3D Printing, Research Update

Batı Avrupa’da Kablosuz Erişim Noktası Ciroları Büyümeye Devam Ediyor

context-enterprise-research-updateKurumsal Araştırma Güncellemesi
Batı Avrupa’da Kablosuz Erişim Noktası Ciroları Büyümeye Devam Ediyor

10 Kasım 2016 (Londra, Birleşik Krallık): Lider Avrupa IT Pazar araştırma şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan veriye göre, Batı Avrupa dağıtım kanalında kurumsal müşterilere satılan networking ürünlerinin konsolide cirosu Eylül 2016 itibariyle yıldan yıla %2.8 azaldı. Bunun aksine, aynı pazara kablosuz erişim noktalarının satışı %11.3 büyüdü.

Son 15 ay içinde sadece iki ay (2016 Mart ve Temmuz) kablosuz erişim noktalarının satışında yıldan yıla düşüş gösterdi. Böylece kurumsal networking dağıtım kanalında toplam büyüme yavaşlarken satışların yükselmeye devam ettiği birkaç ürün segmentinden biri olarak kaldı.

WiFi ac standardının hızlıca benimsenmesinde daha yüksek bağlanma hızı sunması, kesintisiz bir itici güç oldu. Bu özel standardı sunan ürünlerin küçük ve orta boy işletmeleri (KOBİ) hedef alan satıcılara kıyasla kurumsal satıcılar tarafında daha güçlü büyüdüğünü ve hatta çok daha sınırlı bir alanda da olsa zincir mağazalarda daha da yüksek bir büyüme izledik. Bu da gösteriyor ki kablosuz bağlanabilme her boyutta işletmede benimsenmeye devam ediyor.

CONTEXT Türkiye


wireless_access_pointEnterprise Research Update

Revenue from Wireless Access Points Continues to Grow in W Europe

10 November 2016 (London, UK): Combined revenue from networking products sold to enterprise customers through the Western Europe distribution channel declined by -2.8% year-on-year in September 2016, according to data published by CONTEXT, the leading European IT market analysis company. By contrast, sales of wireless access points to the same market grew by +11.3%.

Of the last 15 months, only two (March and July 2016) have seen a year-on-year decline in sales of wireless access points. This therefore remains one of the few product segments in the Enterprise Networking meta-category where sales have continued to increase while overall growth in the distribution channel has slowed.

The increasing adoption of the WiFi ac standard, which enables higher connection speeds, has been a continuous driving force. For products featuring this particular standard, we have noted stronger growth amongst corporate resellers than amongst resellers targeting small and medium businesses (SMB), and an even stronger growth in sales by retail chains, albeit from a much smaller base. This shows that wireless connectivity is continuing to be adopted by enterprises of all sizes.

Batı Avrupa’da Kablosuz Erişim Noktası Ciroları Büyümeye Devam Ediyor için yorumlar kapalı

Filed under Networking, Research Update