Batı Avrupa’da Sunucu RAM güncelleme ciroları hala yükselen ortalama satış fiyatının etkisi altında

Kurumsal Araştırma Güncellemesi

Batı Avrupa’da sunucu RAM güncelleme ciroları hala yükselen ortalama satış fiyatının etkisi altında

30 Kasım 2017 (Londra, Birleşik Krallık): Lider Avrupa IT pazar analizi şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan verilere göre, Doğu Avrupa’da dağıtım kanalının kurumsal müşterilerine satışını yaptığı rastgele erişimli hafıza (RAM) güncelleme ürünlerinin toplam cirosu Ekim 2017’de yıldan yıla %28.1 artış gösterdi. Bu artışa yıldan yıla artan ortalama satış fiyatları gibi bir dizi trend neden oldu. Öte yandan tüm sunucu RAM bileşenlerinin birim satışları tedarik kanalında devam eden ürün sıkıntısı ve daha yüksek kapasiteli çift seviyeli hafıza birimlerine (DIMM) süregelen yönelmenin etkisiyle %25.9 düştü.

Yıldan yıla karşılaştırma GB başına RAM fiyatındaki değişimin önemsiz olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan 128GB çift seviyeli hafıza birimlerinin (DIMM) önemi hızla düştü ve şimdilerde GB başına fiyatı 64GB DIMM’lerin biraz üzerinde seyrediyor. Öte yandan daha küçük RAM-DIMM’lerin ortalama satış fiyatları yükseldi ve 16GB ve 32GB DIMM’lerde de GB başına fiyatlar 64GB DIMM fiyatlarına yaklaşıyor.

 

Grafik: DIMM – GB RAM başına fiyat

64GB RAM-DIMM birim satışları yıldan yıla %49.6 büyürken aynı dönemde, 32GB DIMM satışları %9, 16GB DIMM satışları %53,6 ve 8GB RAM DIMM satışlarının da %30.8 düştüğü görüldü. Diğer taraftan 4GB DIMM’ler bu trendin tersine bir sıçrayışla satılan birim bazında %72.1’lik bir artış gösterdi: bu boyut GB başına maliyet bakımından en ucuz 2. Seçenek olmayı sürdürüyor, ve satışlar ayrıca DDR4-türü DIMM’lerin etkisiyle sürüyor.

Satılan 128GB birim sayısı yıldan yıla azalmış olsa da, ortalama satış fiyatlarının düşüyor olması gelecekte bu ürünleri – erişilebilirliğinin artması kaydıyla – çok daha cazip bir seçenek haline getirebilir.

Batı Avrupa’da Sunucu RAM güncelleme ciroları hala yükselen ortalama satış fiyatının etkisi altında için yorumlar kapalı

Filed under CONTEXT

%12’lik ciro artışı masaüstü monitörlerde Batı Avrupa dağıtım kanalında bir başka güçlü çeyreğe işaret ediyor.

Ekran Araştırma Güncellemesi

 %12’lik ciro artışı masaüstü monitörlerde Batı Avrupa dağıtım kanalında bir başka güçlü çeyreğe işaret ediyor.

05 Aralık 2017 (Londra, Birleşik Krallık): Lider Avrupa IT pazar analizi şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan son verilere göre, Batı Avrupa dağıtımında güçlü bir üçüncü çeyrekten sonra masaüstü monitör şatış ciroları Q4 2017’de tüketici hedefli Premium modellerle büyümeyi sürdürdü.

Üreticilerin çoğu ciro artışı kaydetti ve bu artışlar Q4* 2017’nin ilk altı haftası için 374 milyon €’ya ulaşarak %12’yi buldu. Tüketiciye yönelik monitörler kurumsal olanları art arda ikinci çeyrekte geride bıraktı: ilkinin birim satışları yıldan yıla %9 ve ciroları yıldan yıla %19 artarken diğeri ciroda sadece %6’lık bir yükselme kaydettiği halde birim satışları sabit kaldı.

Q4’teki en hızlı büyüme üst sınıf tüketici monitör satışlarında, ortalama satış fiyatının yıldan yıla %9 büyümesiyle oldu. 300€ üzerindeki daha pahalı modellerin ciroları yıldan yıla neredeyse %42 oranında arttı. Bu dönemki sıradışı ciro artışının arkasındaki temel sebepleri arasında oyun monitörleri gibi yüksek performanslı ürünlere yönelen karma üretim trendi, Samsung’un yakınlarda piyasaya sürdüğü ultra-geniş 49″ ürünü gibi yüksek değerli monitörlerin sayısının giderek artması ve Black Friday’e yaklaşan haftalarda retail satışlarının da payı var.

Grafik: Masaüstü monitörleri – Hedef müşteri bazında çeyreklik ciro büyümesi, Doğu Avrupa dağıtımı

*40. Hafta-46. Hafta 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

+12% revenue increase signals another strong quarter for desktop monitors in W Europe distribution

05 December 2017 (London, UK): After a strong third quarter, revenues generated from sales of desktop monitors across Western European distribution continued to grow in early Q4 2017, driven once again by premium consumer-targeted models, according to the latest data published by CONTEXT, the European IT market research company.

Most vendors registered revenue increases, and these reached €374 million overall for the first six weeks of Q4* 2017 – an increase of +12%. For the second quarter in a row, consumer-targeted monitors outperformed those aimed at business: unit sales of the former increased by +9% year-on-year and revenues by +19%, while the latter saw a revenue increase of only +6% alongside flat unit sales.

The fastest growth in early Q4 was in sales of high-end consumer monitors, driven by ASP growth of +9% year-on-year. Revenues from more expensive models, those above €300, have increased by nearly +42% year-on-year. Key factors in the outstanding revenue increase for the period include the product-mix shift toward higher-performing items, such as gaming monitors; the growing number of high-value monitors, such as the recently launched 49″ ultra-wide Samsung; and sales to retailers in the weeks leading up to Black Friday.

Graph: Desktop monitors – Quarterly revenue growth by target customer, WE distribution

%12’lik ciro artışı masaüstü monitörlerde Batı Avrupa dağıtım kanalında bir başka güçlü çeyreğe işaret ediyor. için yorumlar kapalı

Filed under CONTEXT

Batı Avrupa PC iş istasyonu satışları 2017 Q4’ün başında %8’lik artışla büyümeyi sürdürüyor

PC Araştırma Güncellemesi

Batı Avrupa PC iş istasyonu satışları 2017 Q4’ün başında %8’lik artışla büyümeyi sürdürüyor

07 Aralık 2017 (Londra, Birleşik Krallık): Lider Avrupa IT pazar analizi şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan verilere göre, Batı Avrupa’nın en büyük IT dağıtıcılarının PC iş istasyonu satış hacmi 2017 Q4 başlarında büyümeyi sürdürdü, önceki çeyreklerde görülen artış devam ederken yıldan yıla büyüme %8’e ulaştı.

Ekim ayında notebook ve masaüstü iş istasyonlarının kombine satışı yıldan yıla %8 arttı, bu oran üçüncü çeyrekte %7, 2017 Q2’de ise %10’du. Q2 ve Q3’de hem notebook hem de masaüstü segmenti satışlarında artış görülürken, Q4 başlarında görülen büyümeyi ise %29 oranında artarak sabit modellerin durağan performansını dengeleyen notebook iş istasyonlarının yükselişi sağladı.

Batı Avrupa dağıtımının en büyük üç üreticisi Ekim ayında mobil iş istasyonlarına artan talebi kaldıraç olarak kullandı. 1 numaralı üretici HP için satışlar güçlü bir zeminde yıldan yıla %32 arttı; Lenovo %21 daha fazla notebook iş istasyonu sattı; ve Dell küçük bir zeminde olsa da satış hacmini %64 arttırdı.

İş istasyonlarının 2017 satışları, ürün yenileme, genel olarak PC mix üst düzey ürünlere olan ilginin artması, PC üreticilerinin bu segmente artan odağı ve yaygın olarak masaüstü cihazlardan mobil cihazlara geçişi de içeren birçok faktörün etkisiyle iyileşti.

Grafik: PC iş istasyonu satış hacimleri (Batı Avrupa dağıtımı)

 


W Europe PC Workstation sales continue growth with sales up +8% in early Q4 2017 

07 December 2017 (London, UK): Volume sales of PC workstations through Western Europe’s largest IT distributors continued to rise in early Q4 2017, increasing +8% y-o-y and continuing the growth already seen in previous quarters, according to data published by CONTEXT, the European IT market research company.

In October, combined sales of notebook and desktop workstations were up by +8% year-on-year after a rise of +7% in the third quarter and +10% in Q2 2017. While Q2 and Q3 2017 saw increased sales in both the Notebook and Desktop segments, growth in early Q4 was driven by sales of notebook workstations, which were up by +29% and more than able to offset the flat performance of stationary models.

All of the top three vendors in Western European distribution were able to leverage the rising demand for mobile workstations in October. For No. 1 vendor HP, sales increased by +32% year-on-year from a strong base; Lenovo sold 21% more notebook workstations; and Dell saw volume sales rise by +64%, albeit from a small base.

Sales of workstations have improved during 2017 as a result of several factors, including product refreshes, the general shift to higher-end products in the PC mix, PC vendors’ increased focus on the segment, and the overall shift from deskbound to mobile devices.

Graph: PC Workstation volume sales (WE distribution)

Batı Avrupa PC iş istasyonu satışları 2017 Q4’ün başında %8’lik artışla büyümeyi sürdürüyor için yorumlar kapalı

Filed under CONTEXT

Distribütörlerin PC cirolarındaki artış devam ediyor…

 

 

 

 

Distribütörlerin PC cirolarındaki artış devam ediyor…

08 Kasım 2017 (Londra, Birleşik Krallık): Avrupa IT pazar analizi şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan verilere göre, Doğu Avrupa’nın en büyük distribütörleri, üçüncü çeyrekteki kayda değer artıştan sonra, 2017 Q4’te de PC cirolarının yükselmeye devam etmesine tanıklık etti.

PC satış ciroları, üçüncü çeyrekteki %9’luk büyümenin ardından 2017 Q4’ün ilk 4 haftasında yıldan yıla %6’lık artış göstererek 938 milyon €’ya ulaştı. Devam eden bu yükselmenin arkasındaki neden distribütörlerin ortalama PC satış fiyatlarının yıldan yıla artması: bu artış satışların hacmindeki daralmayı telafi etmeye yetecek kadar yükseldi.

Doğu Avrupa dağıtımında, 2017 Q4 başında PC ortalama satış fiyatları geçen senenin aynı dönemine kıyasla %19 yükselerek 590€’ya oturdu. Bu dönemde başlayan artış; dövizdeki dalgalanmaların, üreticilerin yükselen parça fiyatlarını dengeleme ihtiyacının ve oyun sistemleri ve yüksek performanslı notebook gibi daha yüksek değerli ürünlere doğru kayan bir ürün gamının etkilerinden kaynaklandı.

Grafik: Doğu Avrupa PC Ciroları ve ortalama satış fiyatı (ASP) (€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Distributor PC revenues continue to rise 

08 November 2017 (London, UK): Western Europe’s largest distributors saw PC revenues continuing to rise in early Q4 2017 after a significant increase in the third quarter, according to data published by CONTEXT, the European IT market research company.

Revenues from PC sales were up by +6% year-on-year – to €938 million – during the first four weeks of Q4 2017, and this was on the back of +9% growth during the third quarter. The ongoing increase continues to be driven by year-on-year rises in distributors’ average PC sell prices (ASPs), which have increased enough to compensate for a decline in volume sales.

Across Western European distribution, PC ASPs in early Q4 2017 stood at €590, up +19% on the same period last year. This rise began around then and is a result of the effects of currency fluctuations, the need for vendors to offset rising component costs and a product-mix shift toward higher-value items such as gaming systems and high-performing notebooks.

Graph: PC Revenues and ASP (€) in WE distribution

Distribütörlerin PC cirolarındaki artış devam ediyor… için yorumlar kapalı

Filed under PC Update

Batı Avrupa’da yazıcı satışları %9 oranında düştü

 

 

 

 

Batı Avrupa’da yazıcı satışları %9 oranında düştü

30 Ekim 2017 (Londra, Birleşik Krallık): Avrupa IT pazar analizi şirketi CONTEXT tarafından yayınlanan verilere göre Doğu Avrupa’da (WE) mürekkep püskürtmeli çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) birim satışları 2017 Q3’te yıldan yıla %9 düşüş göstererek distribütörlerin tüm yazıcı donanım satışlarında da benzer bir düşüş etkisine yol açtı.

Lazer çok fonksiyonlu yazıcılar (MFP) dışındaki tüm kategorilerde satışlar düştü, lazer MFPlerin distribütör satışları renkli lazer MFP alt kategorisinin etkisiyle Q3’te yıldan yıla %2 büyüme gösterdi. Tam tersine, lazer tek fonksiyonlu yazıcıların (SFP) birim satışları azalmaya devam ederek süregelen tek fonksiyonlu cihazlardan çok fonksiyonlu cihazlara geçiş trendi sonucunda yıldan yıla %15 düştü.

A4 renkli lazer MFPlerin satışı Q3’te yıldan yıla %6 arttı. Artık Doğu Avrupa’da satılan A4 lazer yazıcıların neredeyse yarısı MFP ve hem mono hem de renkli cihazların ortalama satış fiyatları düşmeye devam ediyor: A4 mono lazer MFPlerin ortalama satış fiyatı %2 düşerek halihazırda 176€’da kalırken, A4 renkli lazer MFP’lerin ortalama satış fiyatı 296€’da seyrediyor (%3 düşüşle).

Geçmiş çeyreklerdeki düşüşün ardından, A3 renkli lazer MFPlerin Doğu Avrupa distribütör satışları hafif bir yükselişte, ancak bu segmentte ortalama satış fiyatı azalmayı sürdürerek– yıldan yıla %20 azalarak Q3’te 2,188€’ya düştü. HP, yılın daha erken zamanlarında A3 ürün portföyünü genişleterek bölgede yüksek bir performans gösterdi.

Grafik: A3 renkli lazer MFP: Doğu Avrupa distribütörleri ortalama satış fiyatı (ASP) ve fiyat bandına göre birim satış payı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Imaging Research Update

Distributor sales of printer hardware across Western Europe fall by -9%

30 October 2017 (London, UK): Unit sales of inkjet multifunction printers (MFPs) across Western Europe (WE) declined -9% year-on-year in Q3 2017, leading to distributors seeing a similar fall in overall sales of printer hardware, according to data published by CONTEXT, the European IT market analysis company.

Sales fell in all categories except for laser MFPs: distributor sales of these devices increased by +2% year-on-year in Q3 2017, driven by the colour laser MFPs subcategory. In contrast, unit sales of laser single-function printers (SFPs) continued to contract, and were down by -15% year-on-year, as a result of the ongoing switch from single-function to multifunction devices.

Sales of A4 colour laser MFPs increased by +6% year-on-year in Q3 2017. Almost half of all A4 laser printers sold in WE are now MFPs, and the average selling price (ASP) of both mono and colour devices continues to fall: the ASP of A4 mono laser MFPs decreased by -2% and currently stands at €176, while the ASP of A4 colour laser MFPs is €296 (down by -3%).

Following a decline in previous quarters, sales of A3 colour laser MFPs slightly increase across WE distribution for the quarter, while ASP in the segment continues to fall – down to €2,188 in Q3 2017, a drop of -20% year-on-year. HP expanded its A3 product portfolio earlier this year and registered a strong performance in the region.

Graph: A3 colour laser MFPs: ASP and unit sales share by price band in WE distribution

Batı Avrupa’da yazıcı satışları %9 oranında düştü için yorumlar kapalı

Filed under Imaging